prealoader
Ihr Warenkorb
Ihr Warenkorb
Korb ist leer

WAGO - Idealne połączenie


Składasz zapytanie ofertowe

Wycenie podlegają tylko produkty ktore znajdują się w koszyku

 

REGULAMIN PROMOCJI MARKI WAGO REALIZOWANEJ ZA POŚREDNICTWEM FIRMY ELEKTRO-SPARK

 

 

I.                     CZĘŚĆ OGÓLNA

 

1.       Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich organizowane są akcje promocyjne w firmie Elektro-Spark, zwane dalej promocją.

 

2.       Organizatorem promocji jest firma ELETRO-SPARK Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Energetyków, wpisana do Rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000115135.

 

3.       Promocja skierowana jest wyłącznie do podmiotów,  którzy w firmie Elektro-Spark posiadają status Klienta Biznesowego i Detalicznego.

 

4.       W promocji mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych w chwili zgłaszania udziału w Konkursie, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

5.       Termin obowiązywania danej promocji oraz promowany asortyment, są każdorazowo określane w części szczegółowej Regulaminu.

 

6.       Otrzymana po spełnieniu warunków promocyjnych nagroda, nie podlega zwrotowi.

 

7.       Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn.

 

 

 

II.                   CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

 

1.       Promocja rozpoczyna się 30.04.2024 r., zaś trwa do 31.07.2024 r., lub do wyczerpania nagród, bądź jej odwołania przez Organizatora, wyłącznie z ważnej przyczyny.

 

2.       Warunkiem otrzymania nagrody jest zakup asortymentu marki WAGO przy poniższych założeniach:

 

a.       do promocji zostanie zakwalifikowany Klient, który w w/w okresie dokona jednorazowego zakupu za pośrednictwem strony sklepu internetowego sklep.elektrospark.pl, lub w oddziale firmy
Elektro-Spark, asortymentu marki WAGO wg poniższych progów:

 

·         zakup za min. 1000 zł brutto – zestaw do układów trójfazowych 10 mm² lub 16 mm²

 

·         zakup za min. 1750 zł brutto – nożyce mechaniczne do cięcia przewodów  

 

·         zakup za min. 2250 zł brutto – ściągacz izolacji Quickstrip Vario 

 

b.       klient może otrzymać nagrodę maksymalnie 1 raz.

 

c.       w przypadku zwrotu towaru powodującego obniżenie wartości zamówienia w ten sposób, że zmienia się jego próg lub zamówienie nie kwalifikuje się w ogóle do promocji, należy dokonać również zwrotu otrzymanej nagrody.

 

3.       Nagroda zostanie uwzględniona na dokumencie sprzedaży w cenie 1.23 zł brutto.

 

4.       Rozliczenie Promocji nastąpi do 09.08.2024 r.

 

Bleiben Sie up-to-date,

Melden Sie sich für den Newsletter

Informacje dodatkowe

Firma

Elektro-Spark Sp. z o.o.

ul. Energetyków 15
20-468 Lublin

NIP: 946-21-83-790
KRS: 0000115135