prealoader
Ihr Warenkorb
Ihr Warenkorb
Korb ist leer

KARLIK: Zadbaj o formę na lato


Składasz zapytanie ofertowe

Wycenie podlegają tylko produkty ktore znajdują się w koszyku

 

REGULAMIN PROMOCJI MARKI KARLIK REALIZOWANEJ ZA POŚREDNICTWEM FIRMY ELEKTRO-SPARK

 

I.                     CZĘŚĆ OGÓLNA

 

1.       Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich organizowane są akcje promocyjne w firmie Elektro-Spark, zwane dalej promocją.

 

2.       Organizatorem promocji jest firma ELETRO-SPARK Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Energetyków, wpisana do Rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000115135.

 

3.       Promocja skierowana jest wyłącznie do podmiotów,  którzy w firmie Elektro-Spark posiadają status Klienta Biznesowego i Detalicznego.

 

4.       W promocji mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych w chwili zgłaszania udziału w Konkursie, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

5.       Termin obowiązywania danej promocji oraz promowany asortyment, są każdorazowo określane w części szczegółowej Regulaminu.

 

6.       Otrzymana po spełnieniu warunków promocyjnych nagroda, nie podlega zwrotowi.

 

7.       Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn.

 

 

II.                   CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

 

1.       Promocja rozpoczyna się 09.05.2024 r., trwa do 31.07.2024 r., lub do wyczerpania nagród, bądź jej odwołania przez Organizatora, wyłącznie z ważnej przyczyny.

 

2.       Warunkiem otrzymania nagrody jest zakup asortymentu marki KARLIK przy poniższych założeniach:

 

a.       do promocji zostanie zakwalifikowany Klient, który w w/w okresie dokona jednorazowego zakupu za pośrednictwem strony sklepu internetowego sklep.elektrospark.pl lub w oddziale firmy Elektro-Spark, asortymentu marki KARLIK wg poniższego warunku:

 

·         zakup za min. 1000 zł brutto – torbę sportową marki 4F

 

b.       klient może otrzymać nagrodę maksymalnie 1 raz.

 

c.       w przypadku zwrotu towaru powodującego obniżenie wartości zamówienia w ten sposób, że zmienia się jego próg lub zamówienie nie kwalifikuje się w ogóle do promocji, należy dokonać również zwrotu otrzymanej nagrody.

 

3.       Rozliczenie Promocji nastąpi do 09.08.2024 r.